kroci.net

(13:52:40) аватаар: damyan: забавно това с ХЕ, мене преди ми беше проблем че всичкото ип6 нет мислеше че съм в германия :)
(13:54:52) ***maniax тунели раздава всякакви
(13:55:41) аватаар: да, затова смених доставчика от ХЕ на КН (кроцинет :))
(13:56:28) maniax: омфг
(13:57:29) ***maniax oтива да регистрира kroci.net
(14:02:10) аватаар: :Д
(14:03:21) аватаар: ебаси, това вече излиза в хуис: Creation Date: 2023-01-22T12:00:27 

For tunnels, see https://wiki.initlab.org/index.php/IPv6Tunnels